Treća nedelja - 10. mesec

Kako raste vaša beba.

Način na koji je beba slušala reči od rođenja počelo je da ima efekta, mada njeno razumevanje reči je daleko od sposobnosti da ih korsti. Njeno mrmljanje je sada postalo brbljanje i verovatno je počelo da zvuči nalik na prave reči, fraze ili rečenice. Beba misli da vam nešto govori, zato vi odgovorite kao da ona to stvarno radi.
Beba će i dalje više razumeti iz vašeg tona nego iz reči. Razumeće kada ste zadovoljni i naravno kada ste ljuti. Što više pričate sa bebom – bilo direktno ili radeći neke druge stvari, kao što je pripremanje večere, vožnja autom, ili oblačenje - više će naučiti o konverzaciji.

Vaš život: Nered u kući

Kada dođete do tačke da vam nered u kući izaziva stres, zapamtite ove tri reči: Spustite vaše standarde. Teško je nastaviti čišćenje, peglanje i svu organizaciju kuće kao što ste radili pre bebe, posebno što beba sada raznese igračke po celoj kući tokom dana.
Sredite prvo najpotrebnije stvari, a onda pređite na one veće i zahtevnije. Organizujte vaš dom na način da olakšate dnevni život - recimo da dečije stvari, pelene i igračke držite na jednom mestu. Ako je moguće, zatražite pomoć od specijalizovanih servisa za neka krupnija spremanja, pranje prozora, “veliko spremanje”, itd. Onda napravite plan akcije – zajedno sa partnerom - da biste sveli dalje spremanje na minimum.