Povišena telesna temperatura

Povišena telesna temperatura je čest simptom infekcija (u 3/4 slučajeva u toku infekcije disajnih puteva) i to je znak da se organizam brani od bolesti.

Telesna temperatura meri se toplomerom 3 do 5 minuta aksilarno (ispod pazuha) i normalno je da je 37,5ºC, a rektalno (u čmaru) 38ºC.

Kada telesna temperatura aksilarna prelazi 38ºC treba reagovati:

  • Dati lek u obliku sirupa ili čepića (paracetamol u dozi koju vam preporuči pedijatar, a shodno uzrastu deteta). Antibiotici ne snižavaju telesnu temperaturu;
  • Tuširati dete duže od 5 minuta mlakom vodom (obloge na čelo i tabane nemaju značaja);
  • Dati da pije više tečnosti (vode, čaja, bistrog voćnog soka);
  • Lagano ga obući i ne pregrevati prostoriju.

Febrilne konvulzije "fras"

Roditelji se uglavnom plaše pojave febrilnih konvulzija ("frasa") koje su izazvane povišenom telesnom  temperaturom. One obično nastaju prvih par sati od početka rasta temperature, najčešće kod dece uzrasta 6 meseci do tri godine, ređe 5 godina, a uzrok je nezrelost centra za termoregulaciju, tj.CNS-a. Febrilne konvulzije retko traju duže od 1 minute, uopšteno govoreći nisu opasne i ne mogu dovesti do oštećenja mozga niti imaju dugoročne posledice. U nekim porodicama češće se javljaju. Svega 3% do 5 % febrilne dece  dobije konvulzije.

Dete koje dobije febrilne konvulzije izgleda čudno, pogled mu je fiksiran, otežano diše, ime grčeve ekstremiteta i ne može se sa njim uspostaviti kontakt, ima kratkotrajni gubitak svesti. Sve izgleda dramatično i zastrašujuće za roditelje, ali potrebno je dete okrenuti na stranu, da sekret ne dospe u disajne puteve i što mirnije uputiti se u bolnicu. Važno je ostati priseban.

Dakle, povišena temperatura ne treba da bude bauk, ona je i prijatelj deteta ako se dobro kontroliše, jer podstiče stvaranje odbrane organizma, tj.antitela. Pedijatrima klinike "Perinatal" se možete obratiti i postaviti pitanje vezano za vašu bebi i decu.