Razvojna mapa za decu od 7 do 12 meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći da uradi:

Veštine koje trenutno uči

Vaše dete će možda moći:

Napredne veštine za dat uzrast

Vaše dete će možda čak moći:

7. mesec starosti
 • Sedi bez oslonca;
 • Napravi pokret nalik brisanju da bi dohvatilo predmet;
 • Brblja.
 • Kombinuje slogove da bi zvuk zvuči kao reč;
 • Puzi ili radi iskorak napred.
 • Stoji bez držanja ili se drži za neki predmet;
 • Maše da se pozdravi;
 • Baca predmet da bi proizveo zvuk.
8. mesec starosti
 • Koristi reči “mama” i “tata” roditeljima, ali ne pogodi uvek kome koja reč pripada;
 • Puzi;
 • Prebacuje predmet iz ruke u ruku
 • Stoji uz nameštaj držeći predmet u ruci;
 • Savladava puzanje;
 • Upire na predmet.
 • Pokušava da se podigne uz nameštaj iz sedećeg položaja;
 • Uzima predmete kažiprstom i palcem;
 • Pokušava da objasni nešto rukama i gestovima.
9. mesec starosti
 • Kombinuje slogove da bi zvuk zvuči kao reč;
 • Stoji uz nameštaj držeći predmet u ruci;
 • Uzima predmete kažiprstom i palcem;
 • Pokušava da hoda uz nameštaj;
 • Baca predmet da bi proizveo zvuk.
 • Igra se uz dečije rime;
 • Govori “dada ili tata” i “mama” roditeljima.
10. mesec starosti
 • Maše da se pozdravi;
 • Uzima predmete kažiprstom i palcem;
 • Savladava puzanje;
 • Istražuje sve po kući.
 • Govori “dada ili tata” i “mama” roditeljima;
 • Reaguje na svoje ime;
 • Razume reč “ne”;
 • Pokušava da objasni nešto rukama i gestovima.
 • Pije iz šolje;
 • Stoji sam bez podrške nekoliko trenutaka;
 • Stavlja predmete u kutiju i vadi ih;
11. mesec starosti
 • Govori “dada ili tata” i “mama” roditeljima;
 • Igra se uz dečije rime;
 • Stoji sam bez podrške nekoliko trenutaka.
 • Imitira šta drugi rade;
 • Stavlja predmete u kutiju i vadi ih;
 • Razume jednostavne rečenice i naredbe.
 • Pije iz šolje;
 • Uči još jednu reč osim “dada (tata)” i “mama”;
 • Saginje se dok stoji.
12. mesec starosti
 • Imitira šta drugi rade;
 • Brblja i govori reč sličnu “dada”;
 • Pokušava da objasni nešto rukama i gestovima.
 • Uči još jednu reč osim “dada (tata)” i “mama”;
 • Pravi nekoliko koraka;
 • Razume jednostavne rečenice i naredbe i reaguje na njih.
 • Škraba bojama;
 • Svaladava hodanje;
 • Uči dve reči osim “tata (dada)” i “mama”.

 

Pogledajte još: