Grudi

Kontrola reproduktivnog zdravlja žene kompletna je i pouzdana samo onda kada se u nizu pretraga obuhvate sve oblasti od kojih ono zavisi. Uz ginekologiju i endokrinologiju, visoko mesto zauzima i radiologija. Pre svega kada su u pitanju dijagnostičke metode za otkrivanje promena na dojkama.

U našoj klinici je moguće, osim ultrazvuka abdomena, a u okviru jednog pregleda, načiniti ultrazvučni pregled dojki (na aparatu poslednje generacije), kao i mamografiju, na najsavremenijoj opremi koja se koristi i u svetskim centrima za dijagnostiku oboljenja dojke. Upotreba ovih instrumenata podrazumeva najbezbednije (najmanje zračenje), najpreciznije (otkrivanje i najsitnijih detalja) i najpouzdanije snimanje.

Mamografija je najsenzitivnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka dojke i od izuzetne važnosti je za žene starije od 40 godina i one sa krupnijim dojkama. Ova metoda predstavlja tzv. zlatni standard u dijagnostici oboljenja dojke i jedina ima potencijal da otkrije karcinom u njegovom prapočetku.  Mamografsko snimanje se izvodi na najsavremnijem aparatu, a podrazumeva snimanje obe dojke i ono traje nekoliko minuta.