Ultrazvuk štitne žlezde

Štitasta žlezda je organ vrlo lako dostupan UZ pregledu obzirom da je na prednjoj strani vrata. Radi se o neinvazivnom pregledu (nema zračenja) te se bezbedno može raditi i deci i trudnicama.

Čvorovi štitne žlezde retko uzrokuju bilo kakve simptome i najčešće se dijagnostikuju slučajno pri pregledu vrata pomoću metode kompjuterizovane tomografije (CT) ili ultrazvuka štitne žlezde (UZ) na koji su pacijenti upućeni zbog drugih indikacija.

Većina čvorova u štitnoj žlezdi, čak i potencijalno maligni, ne uzrokuje poremećaj hormonskog statusa (povećanu funkciju štitne žlezde ni smanjenu funkciju štitne žlezde) a u laboratorijskim nalazima vrednosti hormona su normalne.

Ultrazvuk štitne žlezde je ključni pregled prilikom evaluacije čvorova u štitnoj žlezdi. Pouzdana je dijagnostička metoda koja omogućava procenu veličine čvora, kao i da li su pretežno solidne strukture ili ispunjene tečnošću (cistične). Postoji i određene ultrazvučne karakteristike čvorova kojima se mogu izdvojiti promene sa većim rizikom za postojanje maligniteta.
stitna zlezda perinatal

Šta sve pruža ultrazvučni pregled štitaste žlezde:

  • Pregled oblika i veličine štitaste žlezde.
  • Precizno merenje veličine u 3 dimenzije (dužina, širina i debljina režnjeva).
  • Određivanje tzv ehostrukture, slike koju dobijamo, koja može biti normalna za zdravo tkivo ili izmenjena.
  • Otkrivanje fokalnih promena, odnosno nodusa. Svaki nodus se mora dobro pregledati jer može biti potencijalni tumor.
  • Posmatra se ehostruktura svakog nodusa (izoehogen –identičan sa zdravim okolnim tkivom, hipoehogen, tamniji od okoline ili hiperehogen svetliji). Suspektan na tumor je hipoehogeni nodus, posebno ako je nejasno oivičen, pojačano vaskularizovan, a u tkivu ima mikrokalcifikacije i u praćenju veličine ima tendenciju progresivnog rasta.
  • Uočavanje da li se vide uvećani limfni čvorovi u okolini nodusa, što povećava sumnju na tumor.
  • Područja bez ehoa su ciste, te se određuje njihova veličina, oblik, ivice da li su ravne ili ne, izdanci solidnog tkiva u lumen ciste, prokrvljanost. Ciste su najčešće dobroćudnog karaktera ali se u njima može kriti i maligni tumor.

Ultrasonografija štitaste žlezde - indikacije:

  • Svaka sumnja na oboljenje štitaste žlezde
  • Sve palpabilne promene na vratu
  • Jasno vidljiva difuzna struma
  • Sve nodozne strume
  • Disfunkcija štitaste žlezde
  • Zapaljenske bolesti št.žl.
  • Sumnja na TU štitaste žlezde
  • Praćenje postoperativnog toka kod Tu št.žl.
  • Kontrola posle resekcija(subtotalnih strumektomija)
  • Promena interentnog ultrazvuka(ciljana punkcija, evakuacija ciste, sklerozacija ciste ili sklerozacija toksičnog adenoma)