Ultrazvuk vrata

Ultrazvučna dijagnostika predstavlja veoma modernu i rasprostranjenu dijagnostičku proceduru kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati različita oboljenja.

Ultrazvuk vrata daje uvid u stanje štitne žlezde, paraštitastih žlezda, pljuvačnih žlezda i limfnih žlezda vratne regije.

Ultrazvučni pregled sa color dopplerom štitaste žlezde i mekih tkiva vrata je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć zvučnih talasa visoke frekvencije daje podatke o tkivu štitaste žlezde i mekim tkivima na vratu.

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih tkiva vrata omogućava da vidimo kako izgleda štitasta žlezda i meko tkivo oko nje – paraštitaste žlezde, mišići, vezivno-tkivni omotači, limfni čvorovi, pljuvačne žlezde. Može se videti njihov oblik, proceniti struktura, izmeriti veličina, a zahvaljujući opciji color doppler, može se dobiti uvid u stanje prokrvljenosti ispitivanog organa.

Ultrazvučne metode koje se koriste u dijagnostici u medicini su bezbolne i bez štetnih dejstava na ispitanika, zbog čega se mogu ponavljati neograničeni broj puta.

Vreme do sledeće kontrole određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju normalnog nalaza naredna kontrola bi trebalo da bude za godinu dana, a u slučaju patološkog nalaza za mesec dana ili nekoliko meseci.
stitna zlezda perinatal

Ultrasonografija mekih struktura vrata - indikacije:

  • Sumnja na kongenitalne anomalije-medijalne ciste vrata,lateralne ciste vrata
  • Sumnja na ak. li hronične nflamatorne promene
  • Sumnja na sijalolitijazu
  • Dijagnoza i dif. Dg. Be i Ma TU pljuvačnih žlezda
  • Dijagnostikovanje metastaza-melanom,limfom, Ca jezika i poda usne duplje