Tok praćenja trudnoće

Trudnoća se utvrđuje 5 – 10 dana po izostanku menstruacije kada se ultrazvučnom metodom potvrdi postojanje trudnoće u materici (oko 45 gestacijska nedelja), zatim se učini PAPA test, ukoliko nije učinjen unazad 6 meseci kao i analiza vaginalnog sekreta uz bakteriološke briseve cerviksa i vagine.

Neposredno pre verovatnog termina porođaja se konačno određuje položaj bebe, količina plodove vode te položaj pupčanika u odnosu na bebu, dužina i konzistencija grlića materice, a u cilju određivanja načina porođaja.

Utvrđivanje vitalnosti trudnoće se može utvrditi već od 6. do  8. gestacijske nedelje kada se na osnovu dužine ploda (CRL) određuje verovatni termin porođaja i na osnovu otkucaja srca vitalnost trudnoće. Rade se analize krvi: kompletna krvna slika (KKS), analiza šećera u krvi (ŠUK), insulin našte (praćenje nivoa šećera u krvi pre jela) i postprandijalno (posle jela), virusološka analiza krvi (TORCH), analiza krvi na zarazne bolesti (HIV1, 2, HCV, WDRL, HBSAG), analiza štitaste žlezde (TSH), krvna grupa, Rh faktor i urin.

Tokom trudnoće se uvek rade 3 do 4 puta analize kompletne krvne slike (KKS), provera šećera u krvi (ŠUK) i urin, a po potrebi i urinokultura. U situaciji kada je trudnica Rh negativna, a partner Rh pozitivan (Rh inkompatibilija) radi se kontrola Rh antitela u dva navrata.

Od početka 11. gestacijske nedelje (11+0) pa sve do kraja 13. (13+6) gestacijske nedelje radi se prvi specijalistički, detaljan ultrazvuk. Ekspertni ultrazvuk se radi u cilju genetskog skrininga, merenja ultrazvučnih markera i utvrđivanja uredne morfologije fetusa, pošto su svi organski sistemi formirani, a nakon toga se rade biohemijski markeri (free beta HCG i PAPP-A) koji su poznati kao dabl test.

U periodu od 16.18. gestacijska nedelja ultrazvučnim pregledom potvrđuje se urednst morfologije po organima fetusa, a ponekad se tome dodaje  tzv. tripl (AFP, beta HCG, free Estriol) ili kvadriplat test (AFP, beta HCG, free Estriol , inhibin A). Kvadriplat i tripl testovi su biohemijska ispitivanja iz krvi majke u cilju dodatnog genetskog skriniranja i skriniga defekta neuralne cevi (Spina bifida).

Drugi specijalistički detaljan ultrazvuk, ekspertni ultrazvuk, se radi između 22. i 24. gestacijske nedelje. Ekspertni ultrazvuk se obavlja u cilju konačne analize svih organskih sistema, potvrde uredne morfologije i isključivanja fetalnih anomalija te uz dodatni skrining novih ultrazvučnih parametara dolazimo do konačnog genetskog skrininga.

U trećem trimestru, u 28., 32. i 34. gestacijskoj nedelji kontroliše se rast fetusa biometrijskom metodom, kontroliše se količine plodove vode, radi se provera  pupčanika, položaja bebe i prati se opšte stanja bebe Doppler merenjem.

Od 36. do 40. gestacijske nedelje svaka trudnica treba da redovno posećuje ginekologa i nedeljno kontroliše stanje bebe kardiotokografijom ili ultrazvukom na dve nedelje kada se rade i analize kompletne krvne slike (KKS), provera šećera u krvi (ŠUK), test na žuticu (HbSAg), urin i urinoklutura, bakteriološki bris cerviksa i analiza vaginalnog sekreta.