Vanmaterična trudnoća

U normalnoj trudnoći, oplođeno jajašce prolazi kroz jajovod do materice. Jajašce se usadi u zid materice i počinje da raste. Ali u vanmateričnoj trudnoći, oplođeno jajašce se usadi u nekom drugom delu izvan šupljine, ne u materici, a najčešće u jajovodu. U retkim slučajevima jajšce se usadi u jajniku, gliću materice ili na zidu stomaka.

Ne postoji način da sačuvate vanmateričnu trudnoću. Ona ne može preću u normalnu trudnoću. Ako jajašce nastavi da raste u jajovodu, može uzrokovati pucanje jajovoda i ozbiljna oštećenja, što će uzrokovati ozbiljnom krvarenju koje vodi smrtnom ishodu. Ako imate vanmateričnu trudnoću, biće vam potreban hitan tretman uklanjanja oplođenog jajašca pre nego što se pojavi ozbiljan problem.

Šta uzrokuje vanmateričnu trudnoće?

Vanmateričnu trudnoću obično uzrokuje oštećenja jajovoda. Oplođeno jajašce će možda imati problema da prođe kroz oštećen jajovod, što će uzrokovati da se jajašce zaustavi u jajovodu i tu i usadi.

Stanja koja mogu uzrokovati oštećenja jajovoda i vanmateričnu trudnoću uključuju:
 • Pušenje. Što više pušite, imate veći rizik od vanmaterične trudnoće;
 • Karlična inflamatorna bolest. Ovo je najčešće rezultat infekcije kao što su hlamidija ili gonoreja.
 • Endometrioza, koja može uzrokovati ožiljke na tkivu u ili okolo jajovoda.

Određeni medicinski tretmani mogu povećati rizik od vanmaterične trudnoće.

Oni uključuju:
 • Operacije na jajovodu ili u karličnom predelu;
 • Vantelesne metode kao što je in vitro fertilizacija.

Koji su simptomi vanmaterične trudnoće?

Tokom prvih nekoliko nedelja, vanmaterična trudnoća obično uzrokuje iste simptome kao normalna trudnoća, kao što su izostanak menstruacije, mučninu, vrtoglavicu i otečene i bolne grudi.

Ključni simptom vanmaterične trudnoće je:
 • Bol u stomaku ili karlici. Može biti oštar s jedne strane u početku i onda se može širiti na ceo stomak. Može biti gori bol kako se krećete ili napinjete.
 • Vaginalno krvarenje.

Ako mislite da ste trudni, a imate ove simptome, hitno se javite ginekologu.

Dijagnostika vanmaterične trudnoće

Da biste saznali da li imate ektopičnu trudnoću, vaš ginekolog će uraditi sledeće:
 • Test krvi koji pokazuje nivo hormona turdnoće (hCG). Ovaj test se ponavlja nakon dva dana. Tokom rane trudnoće, nivo ovog hormona se udovstručuje svaka dva dana. Niži nivo ovog hormona ukazuje na mogući problem, kao što je vanmaterična trudnoća ili trudnoće lošeg kvaliteta.
 • Ultrazvučni pregled. Ovaj preglde će pokazati gde se nalazi gestacijski mešak. Pomoću ultrazvuka lekar može da uoči postojanje trudnoće, pronalaženjem meška u/ili izvan materice.

Serija ultrazvučnih pregleda i analiza hCG-a jasno ukazuju na ranu vanmateričnu trudnoću.

Kako se tretira vanmaterična trudnoća?

Najčešći tertmani su lekovi ili hirurški zahvat. U većini slučajeva, ginekolog će odmah nakon konstatovanja vanmaterične trudnoće predložiti njeno uklanjanje. Lekovi se mogu koristiti, ako se ovakva trudnoća uoči jako rano, pre oštećenja jajovoda.

Kada se vanmaterična trudnoća uoči kasno nakon nekoliko nedelja, operativan zahvat je neminovan. Najčešće je laparaskopska operacija potrebna, a retko se u kasnoj fazi radi klasična operacija.

Šta možete očekivati nakon vanmaterične trudnoće?

Prekid trudnoće je za ženu uvek teško, bez obzira kada se desi. Pružite sebi vremena da se psihički i fizički oporavite od gubitka.

Često se žene brinu oko plodnosti nakon vanmaterične trudnoće. To što ste imali vanmateričnu trudnoću, ne mora da znači da nećete moći ostavriti normalnu trudnoću.

Ali znači da možete:
 • Imati poteškoće da zatrudnite;
 • Imati više šanse za još jednom vanmateričnom trudnoćom.

Ako posle ektopične trudnoće, ostanete u drugom stanju, obavezno napomenite ginekologu da ste imali već jednu vanmateričnu trudnoću, kako bi lekar na pravi način pristupio potencijalnom problemu.