Metode određivanja verovatnog termina porođaja

Vaš lekar može koristiti više načina određivanja koliko ste dugo trudni. Ovim metodama mogu proceniti kada ćete najverovatnije roditi vašu bebu, tačnije odrediti verovatan termin porođaja. Verovatan termin porođaja je procenjen termin kada se može završiti trudnoća porođajem. Mnoge žene se porode do 14. dana od verovatnog termina porođaja.

Metode za procenu dužine trudnoće i njenog završetka su sledeće:
  • Utvrđivanjem poslednjeg dana vašeg menstrualnog ciklusa.
  • Merenjem veličine materice.
  • Ultrazvučnim pregledom fetusa.

Poslednji menstrualni ciklus

Najčeši metod za izračunavanje vašeg verovatnog termina porođaja je računanje pomoću poslednjeg menstrualnog ciklusa. Na prvi dan poslednje menstruacije dodaje se 7 dana i onda se unazad odbroji 3 meseca. Na primer, ako je vaša menstruacija bila 20. marta, dodajete sada 7 dana i dobijate 27. mart, a zatim oduzmete 3 meseca i dobijate vaš verovatan termin porođaja 27. decembra.

Još jedan način da utvrdite verovatan termin porođaja je da dodate na prvi dan menstruacije 40 nedelja jer toliko traje trudnoća.

Veličina materice

Oko 12. nedelje trudnoće, gornji deo materice (fundus) može se osetiti iznad oboda karlice. Oko 20. nedelje, fundus je došao do vašeg pupka. Posle oko 18. nedelje, razdaljina od vaše pubične kosti do fundusa (u centimetrima) biće otprilike ista kao i broj nedelja trudnoće od vaše poslednje menstruacije.

Iako se visina fundusa ponekad koristi kao grubi okvir koliko je stara trudnoće, nije precizan način da se predvidi gestacijska starost. Mnogi faktori utiču na visinu fundusa, kao što je položaj fetusa.

Ultrazvučni pregled

Ako niste sigurni oko vremena poslednje menstruacije ili se visina fundusa uglavnom ne poklapa sa grubim okvirom trajanja trudnoće, ultrazvučnim pregledom će se sve potvrditi. Ultrazvučni pregled je najprecizniji metod određivanja koliko ste trudni i najpreciznije može odrediti verovatan termin porođaja, posebno ako se uradi pre 20. nedelje trudnoće. Tokom ultrazvučnog testa instrument šalje zvučne talase koji se odbijaju o fetus. Zvučni talasi se konvertuju pomoću kompjutera u sliku koju možete na ekranu videti i uživati u vašoj bebi.