Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/klinikaperinatal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5312
Klinika Perinatal

Lekar opšte prakse - dr Bogdan Stepančev

Koji je to prvi lekar kojem se obraćate kada imate zdravstveni problem?

To je lekar opšte prakse. On Vas leči, savetuje, upućuje na dalje specijalističke preglede i ispitivanja. Veliki broj zdravstvenih problema reši se na nivou opšte prakse. Odličnom dijagnostikom i daljim upućivanjem na pregled kod lekara specijaliste dolazi se do brzog otkrivanja i lečenja težih bolesti.

Naš tim je od novembra meseca bogatiji za još jednog stručnjaka, lekara opšte prakse -PRIM DR BOGDAN STEPANČEV.

Prim. dr Bogdan Stepančev, rođen je u 1957. godine u Kikindi. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1982. godine. Posle odsluženja vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja "Beočin". Od 1988. god. radi u Domu zdravlja "Novi Sad". Godine 1993. položio je specijalistički ispit i od 2000. god. postao šef dispanzera "Zmaj Ognjena Vuka",  iste godine stekao je titulu primarijusa. Od 2001. do 2005. god. bio podpredsednik Saveta za zdravsto u Skupštini grada Novi Sad. Aktivno angažovan u radu Srpskog lekarskog društva Srbije (bio član predsedništva do 2006.god.) i aktivno učestvovao u radu Društva lekara Vojvodine (od 2001. do 2006. bio član predsedništva i podpredsednik sekcije opšte medicine). Od 2008. god. do 2012. god. načelnik službe za kućnu negu i lečenje sa patronažom u Domu zdravlja "Novi Sad". Od 2012. god. radi kao izabrani lekar u Službi opšte medicine, prvobitno u ambulanti "Jug Bogdan", a od 2014. godine u ambulanti "Jovan Jovanović Zmaj". Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Ukoliko niste u mogućnosti da odete do lekara, naš lekar opšte prakse dr Bogdan Stepančev, pruža vrhunsku medicinsku uslugu u vašem domu. Bez dugih čekanja i odlazaka lekaru, po pozivu dolazimo na vašu kućnu adresu gde će vam biti pružena nega kao da ste u našoj ordinaciji.

U Vašem domu ili našoj klinici vršiće sledeće usluge:

 • Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Praćenje hroničnih nezaraznih bolesti
 • Vakcinacija protiv sezonskih bolesti
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Davanja infuzionih rastvora u ambulanti i na terenu
 • Previjanje i obrada površinskih rana i opekotina, skidanje konaca
 • Zamena urinarnih katetera u kući-stanu pacijenta
 • Upućivanje na laboratoriske pretrage
 • Upućivanje specijalistima drugih oblasti
 • Terapija bola
 • Otoskopski pregled, ispiranje ušiju,
 • Aspiracija sekreta iz nosa i usta, inhalacije

Prim. dr Bogdan Stepančev,  porodični lekar