Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/klinikaperinatal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5312
Klinika Perinatal

O zdravlju srca Vašeg deteta u klinici Perinatal, brine dečji kardiolog, dr sc. med. Biljana Dodić

Dr sc. med. Biljana Dodić rođena je i živi u Novom Sadu. Svoje osnovno, srednje obrazovanje i medicinski fakultet završila je u rodnom gradu. Nakon toga započela je profesionalnu i naučnu edukaciju, iz oblasti pedijatrije odbranila je magistarski rad i uspešno završila specijalizaciju. Ubrzo je završila i užu specijalizaciju i doktorsku tezu iz naučne oblasti kardiologija.

Po završetku studija odmah je počela sa radom u Domu zdravlja „Novi Sad“, u pedijatrijskoj službi kao pedijatar, te nakon završetka uže specijalizacije iz kardiologije kao dečji kardiolog. Svoj radni odnos nastavila je u privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji, zatim u Republičkom fondu za zdravstveno osigurnje, a radila je i kao profesor na Univerzitetu “Educons”.

U poliklinici „ Perinatal“, višegodišnji je stručni konsultant za oblast dečje kardiologije i obavlja :

  • kompletan kardiološki pregled dece
  • tumačenje ekg zapisa i daje stručno mišljenje o njemu
  • ehokardiografski pregled metodama: m mod, 2d tehnika, dopller tehnikama – cw, pw i collor tehnika
  • preglede i konsultacije za preoperativnu pripremu u opštoj i lokalnoj anesteziji
  • bazične preventivne kardiološke preglede dece za bavljenje sportom
  • periodične kontrolne preglede dece koje se aktivno bave sportom
  • konsultacije vezane za prevenciju kardiovaskularnih bolesti uz pojedinačnu stručnu edukaciju
  • konsultacije vezane za zdravstveno vaspitne savete o zdravom stilu života