Subdermalni progestagenski implantati

Hormonska kontracepcija pogodna za mlade žene koje nisu rađale. Nije pokazano produženo dejstvo nakon uklanjanja. Proizvodi se u obliku subdermalnog implantata dužine oko 4 cm, dijametra 2 mm i postavlja se u predelu nadlaktice. U sebi sadrži količinu progestagena dovoljnu da obezbedi kontracepciju u trajanju od 3 do 5 godina. Kod žena sa BMI preko 35 delovanje implantata je skraćeno.

Indikacije

Dugotrajno hormonsko kontraceptivno sredstvo pogodno za žene koje nisu rađale. Sredstvo se može uspešno koristiti i kod osoba težih od 70 kg, kod žena sa dijabetets melitusom, dojilja. Može kod žena sa HIV i AIDS, koje boluju od migrena sa ili bez aure, kao i kod žena kod kojih je kontraindikovn estrogen. Ne preporučuje se njegova uportreba kod žena koje koriste lekove koji indukuju enzime jetre. Godište ne utiče na razvoj neželjenih dejstava.

Postavljanje

Po isključivanju postojanja trudnoće može se postaviti bilo kada tokom menstrualnog ciklusa (kod amenoroičnih žena ili je prošlo više od 5 dana od početka menstrualnog ciklusa potrebna je dodatna barijerna kontracepcija tokom prvih 7 dana posče implantacije sredstva), neposedno nakon abortusa u bilo kod trimestru, kao i bilo kada postpartum.

Praćenje i komplikacije

Insercija subdermalnog implantata kao i njegovo uklanjanje dovodi do nelagodnosti i modrica, ali nije uobičajena pojava tehničkih problema tokom insercije (učestalost komplikacija manja od 1 u 100). Lečenje neregularnog krvarenje etinil-estradiolom. Ne postoje dokazi o teratorgenom delovanju. U slučaju zadržavanja trudnoće implantat treba ukloniti. Ako se imlantat ne može palpirati pre njegovog uklanjanja UZV proveriti njegov položaj.

Efikasnost

Predstavljaju jednu od najefikasnijih metoda kontracepcije tj. 1 žena u 2000 ostane trudna tokom 2 godine.

Kontrola

Nema potrebe za rutinskom kontrolom posle insercije subdermalnog implantata, te se dalje nastavlja sa redovnim godišnjim ginekološkim kontrolama.