Mesečni razvoj dece - 24 mesec

Šta vaše dete može?

Do ovog perioda vaše dete će verovatno moći da pevuši i peva i da izgovara rečenice sa tri reči, kao što je 'ptica leti visoko'. Kao umetnik, verovatno će moći da crta krug i crteže samo sa linijama. Pa podstičite dečiju maštu i umeće sa velikim kutijama bojica i puno papira. Vaše dete sada će moći da uočava razlike. Kao što suvisoka žena, nizak muškarac ili veliki hamburger, mali hamburger.

Kako se vaš život menja?

Da li vaše dete želi ovog minuta zagrlja i onda vas već sledećeg gurne i nastavi svojim putem?

Ne shvatajte takve izlive nežnosti veoma lično. To je sve sastavni deo odrastanja.
Kako vidik vašeg deteta postane širi, vaše dete će biti mnogo zaninteresovanije da se duži sa drugom decom. Možda će imitirati starije dete u porodici kako igra fudbal ili će pratiti drugu decu kada se igraju.

Savet pedijatrijskog tima klinike Perinatal:

Nakon rođendana čeka vas pregled u savetovalištu u kom pedijatar prati rast i razvoj vašeg deteta. Ukoliko ima potrebe, pravovremenovas usmerava na šta treba obratiti pažnju tokom daljeg razvoja i da li ima potrebe za konsultacijom sa stručnjacima iz drugih oblasti. Na raspolaganju vam je tim Razvojnog savetovališta koji čine: pedijatar, psiholog, logoped, pedagog, defektolog reedukator, kao i stručni konsultantski tim iz oblasti dečije kardiologije, ortopedije, fizijatrije, urologije, nefrologije, radiologije, endokrinologije, dermatologije i juvenilne ginekologije.