Razvojne mape

Razvoj dece i razvojne mape

Razvoj je termin koji opisuje fizičke promene kod deteta, a isto tako i detetovu neverovatno sposobnost da savladava …

SAZNAJTE VIŠE

Razvojne mape

Razvojne mape će vam pomoći da sagledate rast i razvoj vašeg deteta. One su samo okvirni pokazatelji razvoja i ne treba…

SAZNAJTE VIŠE

Razvojna mapa za decu od 1 do 6 meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći da uradi:

Veštine koje trenutno uči

Vaše dete možda će moći:

SAZNAJTE VIŠE

Razvojna mapa za decu od 7 do 12 meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći da uradi:

Veštine koje trenutno uči

Vaše dete će možda moći:

SAZNAJTE VIŠE

Razvojna mapa za decu od 13 do 18 meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći:

Veštine koje dete još uvek uči

Vaše dete možda će moći:

SAZNAJTE VIŠE

Razvojna mapa za decu od 19 do 24 meseca

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći:

Veštine koje dete još uvek uči

Vaše dete možda će moći:

SAZNAJTE VIŠE

Razvojna mapa za decu od 25 do 30 meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći:

Veštine koje dete još uvek uči

Vaše dete možda će moći:

SAZNAJTE VIŠE

Razvojna mapa za decu od 31 do 36-meseci

Uzrast deteta Uobičajene veštine

Vaše dete će moći:

Veštine koje dete još uvek uči

Vaše dete možda će moći:

SAZNAJTE VIŠE