Mr sc. med. dr Gordana Kozarov

Dr Gordana Kozarov je šef stručnog tima vantelesne oplodnje u Klinici Perinatal.

Mr. sci med dr Gordana Kozarov, rođena 14.08.1958 u Ćeralijama, Podravska Slatina, RH završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, RH 1983. godine. Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu RH položila je 1991. godine te stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva. Iste 1991 godine završila je postdiplomske studije iz predmeta Perinatologija i neonatologija položivši završni ispiti 25.06.1991. godine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine na temu „Razmatranje akceleracije menarhe i pojave menstrualne neregularnosti u postmenarhalnom periodu“, a u toku je izrada doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na temu perifolukularnog protoka u okviru spontanog IVF-a.

Specijalističku delatnost iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije i akušerstva počela je da obavlja 1992. godine. Privatnu ginekološku ordinaciju „Perinatal“ osniva 1994. godine, a ordinacija 1999. godine prerasta u Polikliniku „Perinatal“ sa specijalističkom ginekološkom delatnošću iz oblasti ginekologije, adolescentne ginekologije, akušerstva, preventivne ginekologije, radiologije, endokrinologije i urologije.

Godine 2008. osniva se ZU Specijalna bolnica za ginekologiju „Perinatal“, Novi Sad u kojoj se mr sci med dr Gordana Kozarov zapošljava kao specijalista ginekolog-akušer na dopunskom radu u bolnici, a u cilju obavljanja dijagnostike i lečenja steriliteta metodama biomedicinski potpomognute oplodnje.

Tokom svog rada kontinuirano se usavršava i stiče teorijske i praktične veštine ultrazvučnog dijagnostikovanja i lečenja neplodnosti (histeroskopija, IVF), endokrinološke ginekologije, ultrazvučne dijagnostike fetalnih anomalija, citologije u domaćim i inostranim centrima edukacije, aktivno učestvuje i prezentuje naučne radove na domaćim i stranim kongresima sa temom humane reprodukcije, član je ESHRE-a, o čemu poseduje brojne sertifikate.

Učešća na kongresima

World Congress on Ultrasound in Obstetics and Gynecology
 • 13th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology, 31.08.-04.09.2003, Pariz, Francuska.
 • 14th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology,31.08.-04.09.2004., Štokholm, Švedska.
 • 16th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology, 03.-07.09.2006, London, Velika Britanija.
 • 17th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology, 07.-11.10.2007., Firenca, Italija.
 • 18th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology, 24.-28.08.2008., Čikago, SAD.
 • 19th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology,13.-17.09.2009., Hamburg, Nemačka.
 • 20th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology, 10.-14.10.2010., Prag, Češka.
 • 22th World Congress on Ultrasound in Obtetrics and Gynecology, 09.-12.09.2012., Copnhagen, Denmark.

ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)

 • 24th Annual meeting of ESHRE, 06.- 09.07.2008., Barselona, Španija;
 • 25th Annual meeting of ESHRE, 28.06. – 01.07.2009., Amsterdam, Holandija;
 • 26th Annual meeting of ESHRE, 27. – 30. 06 2010., Rim, Italija;
 • 27th Annual meeting of ESHRE, 03. – 06.07. 2011., Štokholm, Švedska;
 • ESHRE – Workshop „The patient friendly approach to Art“, 27.-28.02.2009.
 • ESHRE – Workshop on the search for excellence in IVF a practical approach, 22.-23.01.2010.
 • ESHRE - Poor ovarian response (POR). Inter SIG campus & consensus conference, 19.-20.03.2010. Bologna, Italy
 • ESHRE workshop: “What you always wanted to know about polycystic ovary syndrome”, 08.-09.12.20011., Sofija, Bugarska.
 • ESHRE - Symposium od GnRH-antagonists on ovarian stimulation,28.09.2012., Hamburg, Germany
 • ESHRE - Best Practice of ASRM and ESHRE Meeting, 01.-03.03.2012., Cortina d'Ampezzo, Italy

Seronoo Symposia International

 • 13th World Congress on In Vitro Fertilization Assisted reproduction & Genetics, 26.-29.05.2005., Istambul, Turska.
 • The First World Congress on Natural Cycle/ Minimal Stimulation IVF – 15.-16.12.2006., London, Velika Britanija.
 • Fertility treatment: from the past to the future“, 02.-03.10.2009, Prag, Češka

EACCME (European accreditation council for continuing medical education)

 • 16th International Congress of the International Society of Psychosomatie Obstetrics and Gyneacology, 28.-30.10.2010., Venecija, Italija.
 • „Reacent advances in Human Reproduction“ – 19. i 20. 12.2010., Beograd, Srbija.
 • “8th MEDUOG Congress”, 22.-24.09.2011., Beograd, Srbija.
 • The Conference “14th World Congress of Gynecological Endocrinology”.

University Clinical Center Maribor

 • Ultrasonographic diagnosis of anomalies in gynecology, obstetrics and neonatology, 08.-10.03.2007., Maribor, Slovenija
 • Workshop on Diagnostic and Operative Hysteroscopy, 03.-04.07.2008., Maribor, Slovenija
 • Basic course Assisted Human Reproduction – “Clinical and Laboratory aspects”, 25.-29.11.2008., Maribor, Slovenija
 • International Scientific Syposium “Naših prvih 3000 otrok”, 28.11.2008., Maribor, Slovenija
 • Hysteroscopic Workshop on Contemporary trends in office hysteroscopy, Oktobar 2009., Maribor, Slovenija

Simpozijumi i kongresi na našem području

 • Udruženje za humanu reprodukciju Srbije – Simpozijum “Novosti u humanoj reprodukciji 2008.”, 05.-06.12.2008, Beograd, Srbija.
 • Udruženje za humanu reprodukciju Srbije – Simpozijum “Novosti u humanoj reprodukciji 2009.”, 27.-28.11.2009, Beograd, Srbija.
 • Udruženje za humanu reprodukciju Srbije – Simpozijum “Novosti u humanoj reprodukciji 2011.”, 02.-03.12.2011, Beograd, Srbija.
 • Unierzitet u Novom sadu – Medicinski fakultet – Seminar “Histeroskopija”, 05.-06.04.2006., Novi Sad, Srbija.
 • Univerzitet u Novom sadu – Medicinski fakultet – Edukativni seminar “Karcinom cerviksa – epidemiološke karakteristike i mogućnosti prevencije”, 12.04.2008., Novi Sad, Srbija
 • Srpsko lekarsko društvo – ginekološko – akušerska sekcija – 03.-04.06.2010.
 • Srpsko lekarsko društvo – „Odgovorno propisivanje kontracepcije“, 09.-10.06.2011, Mećavnik, Srbija

Ostali simpozijumi i kongresi

 • The Fetal Medicine Foundation – 3th World Congress in Fetal Medicine and the Advanced Course in Fetal Medicine, 2004. Kipar
 • 20th Aniversary Jubilee Congress – Sveti Stefan, Crna Gora, 12.-15.10.2005.
 • S.I.S. World Congress on breast dideases – “Senology 2006.”, 18.-21.05.2006., Zagreb, Hrvatska.
 • 16th Annual Congress of the ESGE “Towards Ideal Surgery for Woman” – 05.-08.09.2007., Portorož, Hrvatska.
 • Congenital Anomalies & Fetal Echocardiography, 01.-03.02.2008., London, Velika Britanija.
 • 14th World Congress of Gynecological Endocrinology, 04.-07.03.2010., Firenca, Italija.
 • Neuroendocrinology and female reproduction – International school of gynecological and reproductive endocrinology.