Vantelesna oplodnja

Kontrolisana hiperstimulacija jajnika

Kontrolisana hiperstimulacija je procedura koja se koristi za stimulisanje jajnika da proizvedu više jajnih ćelija,…

SAZNAJTE VIŠE

Aspiracija jajnih ćelija

Probadanje šupljina koje nose jajne ćelije medicinski nazivamo punkcija folikula, a usisavanje jajnih ćelija aspiracija
SAZNAJTE VIŠE

Prikupljanje uzorka sperme

Partner će dati uzorak sperme na dan punkcije jajnih ćelija. Kako bi kvalitet sperme bio što bolji, dva do tri dana pre punkcije…

SAZNAJTE VIŠE

Embriotransfer

Ako je vantelesnom oplodnjom ili mikrofertilizacijom stvoren jedan embrion, onda je stvar jasna - taj embrion će biti …

SAZNAJTE VIŠE

Zamrzavanje embriona

Vremenom se pokazalo da najoptimalnije mogućnosti začeća, uz prihvatljiv rizik od višeplodne trudnoće, pruža transfer

SAZNAJTE VIŠE

Uspešno začeće odrmznutim embrionima

U Perinatalovoj specijalnoj bolnici za ginekologiju uspešno se obavljaju trudnoće sa  odmrznutim embrionima, što ovu…

SAZNAJTE VIŠE

Mikrofertilizacija (ICSI)

Prethodno je opisan klasičan postupak in vitro fertilizacije (IVF). Značajno komplikovaniji vid vantelesne oplodnje…

SAZNAJTE VIŠE

Aspiraciona biopsija testisa -TESA

TESA (Testicular sperm aspiration) predstavlja jednu od metoda vantelesne oplodnje koja se primenjuje kod parova kod…

SAZNAJTE VIŠE

Najčešće postavljena pitanja

Kada posumnjati na smanjen fertilitet para?

U svim onim slučajevima kada se i pored redovnih  ciljanih odnosa trudnoća…

SAZNAJTE VIŠE

Kada je vreme da potražite pomoć u dobijanju potomstva

Sve što treba da znaju budući roditelji ako posle godinu dana redovnih seksualnih odnosa, bez upotrebe kontracepcijskih…

SAZNAJTE VIŠE

Neophodni testovi pre vantelesne oplodnje

"Detaljno ispitivanje oba partnera neophodno je kako bi se utvrdilo da li je vantelesna oplodnja jedino rešenje za buduće…

SAZNAJTE VIŠE

Uspešno začeće odrmznutim embrionima

"U Klinici "Perinatal" iz Novog Sada nedavno je, po drugi put, uspešno obavljena trudnoća odmrznutim embrionima, što …

SAZNAJTE VIŠE

Sufinansiranje vantelesne oplodnje

ODLUKOM SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Skupština AP Vojvodine jednoglasno je donela odluku o pravu na sufinansiranje troškova…

SAZNAJTE VIŠE

Test za utvrđivanje rane trudnoće i ultrazvuk

Petnaest dana posle embriotransfera treba napraviti test za dokazivanje rane trudnoće. Ovaj osetljivi test se zasniva…

SAZNAJTE VIŠE

Da li smo kandidati za inseminaciju?

Inseminacija je česta i najjednostavnija metoda potpomognute oplodnje. Ona podrazumeva ubacivanje prethodno laboratorijski…

SAZNAJTE VIŠE

Zamrzavanje embriona

Vremenom se pokazalo da najoptimalnije mogućnosti začeća, uz prihvatljiv rizik od višeplodne trudnoće, pruža transfer

SAZNAJTE VIŠE

Embriotransfer

Ako je vantelesnom oplodnjom ili mikrofertilizacijom stvoren jedan embrion, onda je stvar jasna - taj embrion će biti …

SAZNAJTE VIŠE

Prikupljanje uzorka sperme

Partner će dati uzorak sperme na dan punkcije jajnih ćelija. Kako bi kvalitet sperme bio što bolji, dva do tri dana pre punkcije…

SAZNAJTE VIŠE

Aspiracija jajnih ćelija

Probadanje šupljina koje nose jajne ćelije medicinski nazivamo punkcija folikula, a usisavanje jajnih ćelija aspiracija
SAZNAJTE VIŠE

Kontrolisana hiperstimulacija jajnika

Kontrolisana hiperstimulacija je procedura koja se koristi za stimulisanje jajnika da proizvedu više jajnih ćelija,…

SAZNAJTE VIŠE

Mikrofertilizacija (ICSI)

Prethodno je opisan klasičan postupak in vitro fertilizacije (IVF). Značajno komplikovaniji vid vantelesne oplodnje…

SAZNAJTE VIŠE

In vitro fertilizacija - IVF

Program IVF podrazumeva nekoliko sukcesivnih koraka:
  • programsku evaluaciju,
  • suprimiranje hipofize agonistima ili
SAZNAJTE VIŠE

Intrauterina inseminacija (IUI)

Iako intrauterina inseminacija (IUI) po zvaničnoj i važećoj definiciji ne spada u grupu asistiranih reproduktivnih …

SAZNAJTE VIŠE

Greške koje mogu uticati na začeće

Mnogi parovi pored ogromne želje da dobiju bebu, često nesvesno prave nepotrebne greške koje i te kako mogu uticati na to…

SAZNAJTE VIŠE

Kratko uputstvo

Želimo da Vas pomoću ovog uputstva upoznamo sa praktičnom stranom programa vantelesne oplodnje, kako bi ste se na vreme

SAZNAJTE VIŠE

Priprema parova za postupak vantelesne oplodnje u bolnici PERINATAL

Kako bi se na adekvatan način uključili u postupak vantelesne oplodnje, parovi su dužni da obezbede rezultate sledećih…

SAZNAJTE VIŠE

Mr sc. med. dr Gordana Kozarov

Dr Gordana Kozarov je šef stručnog tima vantelesne oplodnje u Klinici Perinatal.

Mr. sci med dr Gordana Kozarov, rođena…

SAZNAJTE VIŠE

Dipl. biolog Mojca Čižek Sajko dr.sc.

Lični podaci:

  • Ime i prezime: Mojca ČIŽEK SAJKO

Obrazovanje:

  • 1993 - Diplomirani biolog, Biotehnički fakultet, Odsek
SAZNAJTE VIŠE