Kontrolisana hiperstimulacija jajnika

Kontrolisana hiperstimulacija je procedura koja se koristi za stimulisanje jajnika da proizvedu više jajnih ćelija, obzirom da se u prirodnim ciklusima proizvede samo jedna. Više jajnih ćelija, a zatim više embriona pruža mogućnost izbora najkvalitetnijih embriona za embriotransfer i povećava mogućnost začeća kada se ti embrioni unesu u matericu.

Za vreme stimulacije ne morate menjati uobičajeni način života. Seksualni odnosi su dozvoljeni skoro sve vreme stimulacije. Apstinencija partnera je neophodna 2 - 3 dana pre same intervencije, kako bi u momentu davanja sperme njen kvalitet bio maksimalan.

Tokom izvođenja stimulacije mogu nastati izvesni problemi o čemu ćete odmah dobiti iscrpno obrazloženje. Ukoliko postoji realna verovatnoća da postupak neće biti uspešno završen, on se obustavlja uz Vašu saglasnost. Situacije koje se mogu dogoditi tokom stimulacije, a koje mogu zahtevati odustajanje od ciklusa i prekid terapije za izvesno vreme, jesu slučajevi kada jajnici proizvedu ili previše ili premalo ili ni jednu jajnu ćeliju. Ako je neophodno da se od programa odustane, biće Vam saopšteno da prekinete sa primanjem terapije kako biste izbegli hospitalizaciju u vezi sa sindromom hiperstimulacije.

Ovde treba spomenuti da se kao najozbiljnija komplikacija indukcije ovulacije može pojaviti ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS) koji se ispoljava širokim spektrom kliničkih simptoma, znaka i laboratorijskih manifestacija. Učestalost OHSS-a lakog oblika je globalno gledajući od 8% - 23%, srednje teškog od 0.005% - 7% i teškog oblika od 0.008% - 10%. Važno je znati da ovaj ponekad dramatičan poremećaj ne ugrožava eventualnu trudnoću, niti ostavlja bilo kakve trajne zdravstvene posledice.