Embriotransfer

Ako je vantelesnom oplodnjom ili mikrofertilizacijom stvoren jedan embrion, onda je stvar jasna - taj embrion će biti unesen u šupljinu materice. Isto važi i za dva embriona. Transfer tri embriona se više ne ohrabruje. S jedne strane, veći broj zametaka smeta njihovom pričvršćivanju za zid materice, a da se pri tome ne povećava mogućnost da do usadnje embriona uopšte dođe, što se nikako ne sme zanemariti. S druge strane, ako se postupak završi sretno, a u slučaju višeplodne trudnoće češće su pojave spontanih pobačaja, prevremenih porođaja i komplikacija u trudnoći uopšte. Na žalost lečenje vantelesnom oplodnjom dovodi do toga da je procenat broja dece rođene iz višeplodnih trudnoća među svom rođenom decom začetom metodama asistirane reprodukcije često viši od 50% što se u poslednje vreme značajno smanjuje, a s obzirom na brojne mere ograničavanja broja transferisanih embriona. Ipak ova metoda dajući stopu uspešnosti od preko 30% (mereno stopom začeća u jednom menstrualnom ciklusu) postaje uspešnija od spontanog začeća.

Zbog svega navedenog radimo transfer obično 2 embriona kod žena do 30 godina starosti, a najnoviji trend u svetu je transfer samo jednog embriona kod žena do 38 godina. U našoj bolnici praksa je da se 3 embriona vraćaju samo ženama starijim od 40 godina.

Savetujemo Vam da tog dana ne jedete i ne pijete obilno. Opustite se što je više moguće! Postupak je kratak i bezbolan. Posle intervencije nema razloga da ležite više od 15 minuta. Uruči ćemo Vam otpusno pismo. Dobro ga proučite, posebno deo o predloženoj terapiji. Ako je Vaše mesto boravka na udaljenosti od 50 do 150 km, obezbedite sebi siguran prevoz. Ako stanujete na većoj udaljenosti, savetujemo Vam da prenoćite u Novom Sadu i krenete na put sledeći dan.

Embriotransfer može biti i težak ili nemoguć/onemogućen embriotransfer, ili se može dogoditi da ne dođe do implantacije, ili da se čak i posle uspešnog usađivanja embrioni ne razviju normalno. Nesumnjivo je da je jedan od najkritičnijih stadijuma u uspostavljanju trudnoće proces implantacije. Procenjuje se da između 30% - 70% embriona ne dožive sam proces implantacije ili propadnu za vreme samog procesa. Smatra se da je polovina ovih gubitaka posledica genetičkih defekata u samoj konstituciji embriona, a etiologija preostalih gubitaka je nepoznata. Proces implantacije, u fiziološkom pogledu, uključuje niz vrlo složenih i osetljivih interakcija na relaciji embrion - endometrijum: sinhronizovan i pravilan razvoj embriona, transformacija endometrijuma i receptivnost uterusa. Poremećaj funkcionisanja bilo koje reakcije u ovom složenom procesu dovodi do bezuspešne implantacije. Zato, opet podsećamo, svega 5% - 13% embriona kao rezultat IVF-ET postupka ustvari postanu bebe. Uspešnost ishoda IVF-ET postupka u velikoj meri zavisi kako od starosti pacijentkinja tako i od broja vraćenih embriona s rizikom od višeplodnih trudnoća.