Uspešno začeće odrmznutim embrionima

U Perinatalovoj specijalnoj bolnici za ginekologiju uspešno se obavljaju trudnoće sa  odmrznutim embrionima, što ovu kliniku i bolnicu svrstava u red vrhunskih koje su uspešne i kada je reč o ovoj metodi oplodnje. Stručnost i znanje tima ove novosadske klinike rezultirali su još jednim uspešnim postupkom, što "Perinatal" čini kućom za konačno i kompletno lečenje steriliteta.

O ovom postupku smo razgovarali sa dr Gordanom Kozarov, koja je na čelu stručnog tima za vantelesnu oplodnju ove novosadske klinike: - Unošenje više od tri embriona ne povećava uspešnost postupka, ali ako do trudnoće dođe, velike su šanse da to bude višeplodna trudnoća. Sa većim brojem embriona raste rizik od višeplodne trudnoće. Ukoliko kao rezultat postupka vantelesne oplodnje imamo više od tri vitalna embriona, ili pak neki drugi broj, naša bolnica "Perinatal" nudi mogućnost da taj višak embriona bude sačuvan za buduću upotrebu. Naravno, ovo se čini postupkom kontrolisanog zamrzavanja i odmrzavanja – istakla je dr Kozarov.

Prema njenim rečima, kada ginekolog pripremi matericu za prihvatanje embriona, te sonografskim pregledom i određivanjem nivoa hormona proceni da su stečeni uslovi za embriotransfer, pristupa se pripremi, odnosno odmrzavanju svih ili samo potrebnog broja embriona.

Dr Kozarov dalje pojašnjava da će se, ispitivanjem vitalnosti i kvaliteta svakog od embriona, za transfer odabrati oni embrioni koji imaju najveći biološki potencijal, odnosno oni koji nude najveće mogućnosti da dođe do zaćeća. - Embrioni se zamrzavaju na -190 stepeni Celzijusa, tokom faze rane deobe i to na nivou od dve do osam ćelija. Još jedan vid krioprezervacije, odnosno čuvanja u hladnoći, jeste i vitrifikacija koja se od potpunog zamrzavanja razlikuje po primeni vitriola. Reč je o supstanci u kojoj se čuva embrion – navodi naša sagovornica i dodaje da je za svaki embrion posebno napisano njegovo poreklo, faza deobe u kojoj se nalazi kao i tačno vreme i datum zamrzavanja.

Embrioni će se sačuvati u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu. Krioperverzacija i transfer odmrznutih embriona povećava stopu trudnoće po započetom ciklusu vantelesnog oplođenja i predstavlja komfornu metodu u slučajevima kada u prethodnom ciklusu nije ostvarena trudnoća svežim embrionima.

STATISTIKA

Smatra se da je prosečna uspešnost vantelesne oplodnje, u većini svetskih centara, svežim embrionima od 30 do 35 odsto, a odmrznutim od 20 do 25 odsto.

Kompletan članak možete preuzeti sa www.zena.blic.rs