Sufinansiranje vantelesne oplodnje

ODLUKOM SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Skupština AP Vojvodine jednoglasno je donela odluku o pravu na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju za drugo, treće, četvrto i svako naredno dete. Za ove namene je izdvojeno 200.000 dinara, a odnosi se na jednu od 12 državnih i privatnih klinika koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja. Jedna od klinika, koja je obuhvaćena ovim programom, jeste i Klinika PERINATAL.

Uslov je da parovi već imaju jedno dete, bez obzira na to da li je začeto vantelesnim ili prirodnim putem, da li je zajedničko ili pripada jednom od partnera, kao i da žive u Vojvodini minimum godinu dana. Gornja starosna granica za žene je 44 godine.

Parovi, koji su zainteresovani, trebalo bi da popune prijavu koja se nalazi na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs ). Ukoliko dobiju saglasnost Komisije Klinike za ginekologiju i akušerstvo, u roku do tri nedelje mogu da očekuju zakazivanje prvog pokušaja vantelesne oplodnje na jednoj od klinika.

Do kraja godine finansiraće se vantelesna oplodnja za 80 parova, a od 1. Januara 2015. godine biće obezbedjeno 100 mliona dinara za još 500 parova.