Aspiracija jajnih ćelija

Probadanje šupljina koje nose jajne ćelije medicinski nazivamo punkcija folikula, a usisavanje jajnih ćelija aspiracija oocita.

Važan preduslov punkcije je potpuno prazna mokraćna bešika. Ova intervencija se obavlja transvaginalnim putem, pod kontrolom ultrazvuka. Specijalnom punkcijskom iglom, koja je sistemom katetera povezana s posudama za skupljanje usisanog sadržaja, probada se vaginalni zid i ulazi u jajnik. Probadanju folikula sledi usisavanje tečnosti u kojoj se nalaze jajne ćelije. Ubod nije suviše bolan i pacijentkinje, koje se odluče za intervenciju bez opšte anestezije, po pravilu ga dobro podnose. Vi odlučujete da li će se raditi u opštoj anesteziji.

Biolog odmah mikroskopom pregleda dostavljeni materijal i saopštava broj dobijenih jajnih ćelija i njihov kvalitet.

Posle intervencije još sat ili dva ostajete u bolnici. Pre nego što krenete kući dobićete privremeni izveštaj o svim bitnim elementima intervencije. Tu će biti i uputstva o terapiji koja će se primenjivati do trenutka kada će u Vašu matericu biti uneseni embrioni (embriotransfer).

Neophodno je držati se strogog pravila da najmanje šest sati pre intervencije u anesteziji ništa ne pijete i ne jedete. Pre uspavljivanja, anesteziolog će Vas pregledati i razgovarati sa Vama. Period koji ćete provesti u snu zavisi od broja punktiranih folikula i retko prelazi deset minuta.

Posle intervencije možete utoliti glad i žeđ. Savetujemo Vam da se ne vraćate kući sami. Ako ipak idete bez pratnje, ne sedajte za volan! Kod kuće se odmarajte. Ne treba se plašiti oskudnog vaginalnog krvarenja, jer je ono normalni pratilac intervencije i vrlo brzo prolazi. Ukoliko je krvarenje obilnije, ako je praćeno temperaturom i bolovima u donjem delu trbuha, javite nam se, kako bi smo vam dali uputstva.

Rizici vezani za intervenciju punkcije folikula i aspiraciju jajnih ćelija su:
  • moguće reakcije na lekove i/ili anesteziju;
  • rizici vezani za prolazak punkcijske igle kroz vaginu u jajnik, uključuju: infekciju, krvarenje, oštećenje tkiva-svoda vagine, mokraćne besike, krvnih sudova, uretre, materice i jajnika i formiranje priraslica zbog unutrašnjih ožiljaka. U izuzetno teškim slučajevima, može se pojaviti neuobičajeno krvarenje ili oštećenje tkiva koje se može korigovati isključivo hirurškom intervencijom.
Punkcija folikula i aspiracija jajnih ćelija može se završiti neuspehom i zahtevati odustajanje od postupka. Najčešći razlozi su:
  • kada se u ciklusu ne razviju folikuli koji sadrže zrele jajne ćelije;
  • kada se prirodna ovulacija desi pre punkcije jajnih ćelija;
  • kada se ne nađu jajne ćelije posle izvršene punkcije;
  • kada nema mogućnosti pristupa do jajnih ćelija zbog žilnog tkiva, ili se pojave neke druge tehničke poteškoće koje sprečavaju punkciju jajnih ćelija.