Aspiraciona biopsija testisa -TESA

TESA (Testicular sperm aspiration) predstavlja jednu od metoda vantelesne oplodnje koja se primenjuje kod parova kod kojih je uzrok neplodnosti opstruktivna azoospermija a to znači da je žena zdrava a da kod muškarca postoji proizvodnja spermatozoida ali ne i njihovo izbacivanje u semenoj tečnosti (zbog toga i naziv opstruktivna azoospermija). Ukoliko u ejakulatu nema spermatozoida moguće je potražiti ih i naći na mestu njihovog nastanka.

Postupak vantelesne oplodnje ide standardnim tokom, s tim da je pre ulaska u postupak važno pukcionom biopsijom testisa pronaći spermatozoide jer će se na isti način u toku postupka vantelesne oplodnje dobiti spermatozoidi kojima će biti oplođene jajne ćelije.

Punkcija testisa u vreme postupka vantelesne oplodnje se vrši sat do dva nakon punkcije jajnika tj. kada nam je poznato koliko zreli jajnih ćelije imamo jer bi isto toliko i spermatozoida trebali da dobijemo.

Punkcija testisa se izvodi u lokalnoj ili kratkoj opštoj anesteziji, traje  10-15 sekundi i uz odgovorajuću psihološku pripremu to ne predstavlja poseban problem. Punkcija se vrši vrlo tankom iglom u jedan testis, te ako se nađe dovoljan broj spermatozoida postupak se završava. Pregled sadržaja koji je punktiran vrši embriolog neposredno nakon punkcije testisa koji se izjašnjava da li je pronađen dovoljan broj kvalitetnih spermatozoida kojima će se vršiti oplodnja.

Ako se pronađe dovoljan broj spermatozoida,  potrebno je ponoviti u jednom ili oba testisa kako bi se pronašao dovoljan broj spermatozoida. Oplodnja u IVF laboratoriji se dalje nastavlja mikroinjekcijom i ista je kao i kod drugih parova.

Pored aspiracione biopsije testisa (TESA), primenjuje se još hirurška biopsija (TESE), u slučajevima kad u ejakulatu nema spermatozoida kojima bi se izvršila oplodnja, zatim mikrohirurška aspiracija spermatozoida epididimisa (MESA) i perkutana epididimalna aspiracija spermatozoida (PESA). To znači da se fertilizacija oocite u programu ICSI može postići muškom polnom ćelijom različitog stepena zrelosti; kako primenom zrelog spermatozoida tako i onim iz testisa ili epididimisa.