Muška neplodnost

Aspiraciona biopsija testisa -TESA

TESA (Testicular sperm aspiration) predstavlja jednu od metoda vantelesne oplodnje koja se primenjuje kod parova kod…

SAZNAJTE VIŠE

Oksidativni stres

Muška neplodnost je kompleksan proces često dijagnostikovan kao “idiopatski” što znači da standardne procene ne mogu…

SAZNAJTE VIŠE

Komplementarni pristup

Otkrivanje neplodnosti može biti veoma stresan i komplikovan proces. Saradnja sa lekarima opšte prakse, urologom, psihologom…

SAZNAJTE VIŠE

Otrovi u životnoj sredini

Neplodnost kod muškarca takođe može nastati zbog zagađenja u vazduhu. Muška reproduktivna fukcija može biti ugrožena…

SAZNAJTE VIŠE