Sterilitet

Intrauterina inseminacija (IUI)

Iako intrauterina inseminacija (IUI) po zvaničnoj i važećoj definiciji ne spada u grupu asistiranih reproduktivnih …

SAZNAJTE VIŠE

Aspiraciona biopsija testisa -TESA

TESA (Testicular sperm aspiration) predstavlja jednu od metoda vantelesne oplodnje koja se primenjuje kod parova kod…

SAZNAJTE VIŠE

Dijagnoza

Kada se radi o neplodnosti, najbolji prvi korak je uvek provera reproduktivne fukncije. Lekar će uvek početi sa medicinskom…

SAZNAJTE VIŠE

Uzroci i rešenja

Mnogo različitih stanja može dovesti do neplodnosti – neki koje možete sami da dijagnostifikujete i neki za koje su potrebni…

SAZNAJTE VIŠE

Oksidativni stres

Muška neplodnost je kompleksan proces često dijagnostikovan kao “idiopatski” što znači da standardne procene ne mogu…

SAZNAJTE VIŠE

Životni stil

Faktori životnog stila igraju veliku ulogu u održavanju ukupnog zdravstvenog stanja i muške reproduktivne funkcije.…

SAZNAJTE VIŠE

Komplementarni pristup

Otkrivanje neplodnosti može biti veoma stresan i komplikovan proces. Saradnja sa lekarima opšte prakse, urologom, psihologom…

SAZNAJTE VIŠE

Najčešće postavljena pitanja

Kada posumnjati na smanjen fertilitet para?

U svim onim slučajevima kada se i pored redovnih  ciljanih odnosa trudnoća…

SAZNAJTE VIŠE

Muški sterilitet

Bračni sterilitet u 10% - 30% slučajeva nastaje kao posledica nedovoljnog broja spermatozoida ili spermatozoida neadekvatnog
SAZNAJTE VIŠE

Da li smo kandidati za inseminaciju?

Inseminacija je česta i najjednostavnija metoda potpomognute oplodnje. Ona podrazumeva ubacivanje prethodno laboratorijski…

SAZNAJTE VIŠE

Prikupljanje uzorka sperme

Partner će dati uzorak sperme na dan punkcije jajnih ćelija. Kako bi kvalitet sperme bio što bolji, dva do tri dana pre punkcije…

SAZNAJTE VIŠE

Greške koje mogu uticati na začeće

Mnogi parovi pored ogromne želje da dobiju bebu, često nesvesno prave nepotrebne greške koje i te kako mogu uticati na to…

SAZNAJTE VIŠE

Gonoreja

Gonoreja je nekada bila veoma česta polno prenosiva bolest i jedna je od najstarijih koje su poznate čoveku. Danas se pojavljuje…

SAZNAJTE VIŠE