Infekcija

Humani papiloma virus

HPV infekcija je polno prenosiva bolest koju izaziva humani papiloma virus - HPV. Procenjuje se da najmanje 80% - 100% devojaka…

SAZNAJTE VIŠE

Hepatitis B

Za razliku od ostalih polno prenosivih bolesti, hepatitis B je bolest koja zahvata pre svega jetru i označava difuznu upalu…

SAZNAJTE VIŠE

Gonoreja

Gonoreja je nekada bila veoma česta polno prenosiva bolest i jedna je od najstarijih koje su poznate čoveku. Danas se pojavljuje…

SAZNAJTE VIŠE

Genitalni herpes

Šta je genitalni hepres
Genitalni herpes je polno prenosiva bolest izazvana virusima herpes simplex tip 1 (HSV-1) ili …

SAZNAJTE VIŠE

Gljivična infekcija i ishrana

Candida albicans je najčešći uzrok gljivične infekcije u 90% - 95% slučajeva. Candida albicans je  gljivica koja se u …

SAZNAJTE VIŠE

Intrauterini uložak sa bakrom (IUD)

Indikacije

IUD može biti izbor kontracepcije svih žena, uključujući i adolesscenate, žena koje nikada nisu rodile, dojilje,…

SAZNAJTE VIŠE

Intrauterini uložak sa gestagenima (IUS)

Indikacije

IUS, hormonski aktivno dugotrajno kontraceptivno sredstvo je pogodno za sve pacijentkinje željne za kontraceptivnim…

SAZNAJTE VIŠE