Dijagnoza

Kada se radi o neplodnosti, najbolji prvi korak je uvek provera reproduktivne fukncije. Lekar će uvek početi sa medicinskom istorijom, uključujući podatke o infekcijama u prošlosti ili seksualno prenosivim bolestima, oštećenju reproduktivnih organa, uzimanju lekova ili izloženosti otrovima.
Prvi i osnovni test za procenu fertilnosti muškarca je spermogram, mikroskopski pregled ejakulata kada se procenjuje broj spermatozoida u 1 mililitru, oblik i izgled spermatozoida kao i njihova pokretljivost. Spermogram zdravog muškarca trebalo bi da ima više od 20 miliona spermatozoida u mililitru, sa više od 50% pokretnih i sa više od 30% onih koji imaju normalnu morfologiju. Ukoliko u ejakulatu nakon centrifugiranja nema spermatozoida nalaz se definiše kao azoospermija (odsustvo spermatozoida). Oligozoospermija (smanjen broj spermatozoida) je nalaz koji govori da je broj spermatozoida u mililitru ejakulata manji od 20 miliona.
Ostali testovi koji se mogu uraditi uključuju skrotalni i transrektalni ultrazvuk kako bi se pristupilo eventualnim blokadama u kanalima kojima prolazi sprema kao i testove krvi u cilju utvrđivanja hormonskih poremećaja.