In vitro fertilizacija (IVF)

Program IVF podrazumeva nekoliko sukcesivnih koraka:
  • programsku evaluaciju,
  • suprimiranje hipofize agonistima ili antagonistima gonadotropin oslobađajućeg hormona (GnRH),
  • indukciju ovulacije klomifen-citratom,
  • humanim menopauzalnim gonadotropinom (hMG),
  • prečišćenim ili rekombinovanim folikulostimulirajućim hormonom (FSH),
  • podsticanje samog čina ovulacije (trigger) humanim horionskim gonadotropinom (hCG) ili agonistima GnRH.

Posle toga se pristupa aspiraciji jajnih ćelija iz maturiranih folikula i u laboratoriji samom činu fertilizacije oocita prethodno obrađenim spermatozoidima. Tako oplođene jajne ćelije se kultivišu do stadijuma 4- ili 8- ćelijskog embriona ili pak, blastociste kada se pristupa transferu embriona (ET) u materičnu šupljinu.

Indikacije za primenu IVF-ET su:
  • pre svega tubarni uzrok,
  • endometrioza,
  • imunološki faktor,
  • subfertilitet muškarca (dozvoljena teratospermija).

IVF-ET procedura može da bude izvedena i u spontanom ovulatornom ciklusu, bez postupka koji podrazumeva hormonsku terapiju ili minimalnu stimulaciju. Aspiracija nezrelih jajnih celija iz folikula veličine 10 - 12 mm specifič no u PCOS pacijentkinja je najnoviji vid IVF metode. Ovaj vid fertilizacije je označen kao in vitro maturacija (IVM) i podrazumeva izdvajanje jajnih ćelija iz jajnika i njihovo dozrevanje van tela žene bez prethodne hormonske stimulacije. Uspešnost ove metode je samo 8.5% - 10%, za razliku od hormonski stimulisanog ciklusa gde se uspešnost kreće od čak 40% do 50%.