Oligomenoreja

Oligomenoreja je poremećaj ritma 28-dnevnog ciklusa, kada razmak između dve menstruacije traje duže od 35 dana i duže nego što je uobičajeno. Najčešći razlog oligomenoreje je neuravnotežena ili poremećena funkcija jajnika. Razlozi mogu biti veoma različiti: od povišenog nivoa muških polnih hormona, hiperprolaktinemije, psihičkog stresa, do pojave tumora hipofize, štitnjače, jajnika ili nadbubrežne žlezde. Primarna oligomenoreja gde su ciklusi duži od 35 dana već od prve menstruacije, nalazi se često kod sindroma policističnih jajnika (Stein-Leventhalov sindrom). Sekundarna oligomenoreja čini ipak 70% poremećaja, koja se javljaja nakon kraćeg ili dužeg perioda urednih menstrualnih ciklusa. Preteča je amenoreji ili označava povratak normalnih menstrualnih ciklusa nakon dugotrajne amenoreje. Na osnovu bazalne temperature, najčešće se dijagnostikuje produžena folikularna faza, pri čemu najmanje kod 1/3 pacijentkinja nedostaje ovulacija.

Lečenje

Oligomenoreja se najčešće leči tek kada postoji želja za trudnoćom. U takvim slučajevima stimuliše se i indukuje ovulacija uz regulaciju ostalih hormonskih odstupanja nađenih u bazalnom hormonskom statusu. Preporučuje se lečenje oligomenoreje i u slučajevima kada ne postoji želja za trudnoćama zbog nepovoljnog dugotrajnog delovanja estrogena na dojku i endometrijum. U ovom slučaju primenjuju se dve metode: gestagenska substitucija tokom 2. faze ciklusa. Druga mogućnost, posebno ako postoji želja za zaštitom od neželjene trudnoće, jeste primena niskodozirane oralne kontracepcije. Kompletnim ginekološkim pregledom lekar će ustanoviti adekvatnu terapiju.

Alternativa

Kao i kod sekundarne amenoreje, najveći broj uzroka oligomenoreje potiče iz hipotalamusa. Stresovi koji dovode do poremećaja menstrualnog ciklusa i u krajnjoj liniji gubitka menstruacije uključuju negativne emocije. U simboličkom smislu, oligo i amenoreja bi značile pokušaj da se odgodi sazrevanje u ženi. Zato se u mnogim slučajevima preporučuje psihoterapija, fizička aktivnost i zdrava ishrana.