Mesečni razvoj dece

Mesečni razvoj dece - 13 mesec

Kako vaše dete raste

Ako vaše dete još nije napravilo prve sigurne korake, ono će sigurno uskoro to učiniti, pa pripremite…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 14 mesec

Kako vaše dete raste

U ovom periodu, vaše dete će se prebaciti sa veština koje je savladalo (hvatanje sa poda sitnica…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 15 mesec

Kako vaše dete raste

Vaše dete će sada savladavati nove veštine - od mahanja pa-pa do pijenja iz čaše ili šolje. Ali…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 16 mesec

Kako vaše dete raste

Vaše dete sve više raste u ovom uzrastu, šeta, priča po malo, verovatno će moći i kašikom ne …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 17 mesec

Kako se vaše dete menja

Razumevanje vašeg deteta o svetu oko sebe raste izuzetno brzo. Na primer, ono neće više misliti…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 19 mesec

Kako vaše dete raste

Možda ćete primetiti iznenadan porast u fizičkom razvoju deteta. Vaše dete je sada sigurno na…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 18 mesec

Kako vaše dete raste

Sada će vaše dete postati mnogo razumljivije jer će upirući prstiće moći da kombinuje još …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 20 mesec

Šta vaše dete sada zna da može?

Sa punih 19 meseci, vaše dete počinje da shvata kao stvari ne odgovaraju uvek onome što…

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 21 mesec

Šta vaše dete sada može?

Sa 20 meseci vaše dete će moći da trči, mada ne ona kako će moći mnogo kasnije. Moći će …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 22 mesec

Šta vaše dete sada može?

Vaše 21-mesešno dete će verovatno biti zainteresovano za preuređivanje nameštaja, …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 23 mesec

Kako vaše dete raste

Do sada vaše će dete postavljati samo svoje ciljeve. Imaće određene ideje o tome šta želi da …

SAZNAJTE VIŠE

Mesečni razvoj dece - 24 mesec

Šta vaše dete može?

Do ovog perioda vaše dete će verovatno moći da pevuši i peva i da izgovara rečenice sa tri reči,…

SAZNAJTE VIŠE