Inseminacija

Da li smo kandidati za inseminaciju?

Inseminacija je česta i najjednostavnija metoda potpomognute oplodnje. Ona podrazumeva ubacivanje prethodno laboratorijski…

SAZNAJTE VIŠE

Najčešće postavljena pitanja

Kada posumnjati na smanjen fertilitet para?

U svim onim slučajevima kada se i pored redovnih  ciljanih odnosa trudnoća…

SAZNAJTE VIŠE

Uspešno začeće odrmznutim embrionima

"U Klinici "Perinatal" iz Novog Sada nedavno je, po drugi put, uspešno obavljena trudnoća odmrznutim embrionima, što …

SAZNAJTE VIŠE

Da li smo kandidati za inseminaciju?

Inseminacija je česta i najjednostavnija metoda potpomognute oplodnje. Ona podrazumeva ubacivanje prethodno laboratorijski…

SAZNAJTE VIŠE

Embriotransfer

Ako je vantelesnom oplodnjom ili mikrofertilizacijom stvoren jedan embrion, onda je stvar jasna - taj embrion će biti …

SAZNAJTE VIŠE

Prikupljanje uzorka sperme

Partner će dati uzorak sperme na dan punkcije jajnih ćelija. Kako bi kvalitet sperme bio što bolji, dva do tri dana pre punkcije…

SAZNAJTE VIŠE

Kontrolisana hiperstimulacija jajnika

Kontrolisana hiperstimulacija je procedura koja se koristi za stimulisanje jajnika da proizvedu više jajnih ćelija,…

SAZNAJTE VIŠE

Mikrofertilizacija (ICSI)

Prethodno je opisan klasičan postupak in vitro fertilizacije (IVF). Značajno komplikovaniji vid vantelesne oplodnje…

SAZNAJTE VIŠE

Intrauterina inseminacija (IUI)

Iako intrauterina inseminacija (IUI) po zvaničnoj i važećoj definiciji ne spada u grupu asistiranih reproduktivnih …

SAZNAJTE VIŠE

Priprema parova za postupak vantelesne oplodnje u bolnici PERINATAL

Kako bi se na adekvatan način uključili u postupak vantelesne oplodnje, parovi su dužni da obezbede rezultate sledećih…

SAZNAJTE VIŠE